• Svenska
  • English
DG Flex Feeder

DG Flex Feeder 603

Artikelnummer: DGF 603-1

Systemet är en komplett matare för olika komponenter i storleksområdet 3 - 200 mm. Det innehåller magasin för matning av komponenter som räknas och kontrolleras av ett visionsystem Ecovisionen 5000, detta för att du säkerställa att rätt antal och produkter med rätt orientering matas ur systemet.

Matningskapaciteten är hög. DG Flex Feeder 603 har ett större matarbord för att få en bra separering av komponenterna och snabbt kunna mata dom vidare förbi Visionsystemet (Ecovisionen) där en kontroll och räkning görs av produkten. Ett separat magasin storlek 40 l finns inbyggt i systemet. Detta doserar lagom mängd komponenter till matarbordet.

Systemet har ett elektriskt interface för att kommunicera med de flesta typer av maskiner. Vi skulle kunna kalla det ett ”plugg and play” -system.

Tillval: DETAB Visionsystem, Större magasin, Palltipp och ev. Robot om sådan önskan till system

Läs er