• Svenska
  • English

DG Flex Feeder 604

Artikelnummer: DGF 604-1

Systemet är en komplett matare för olika komponenter i storleksområdet 3 - 250 mm. Det innehåller magasin matning av komponenter som räknas och kontrolleras av ett visionsystem Ecovisionen- Detta för att du ska var säker på att rätt produkter matas ur systemet.

Systemet har ett elektriskt interface för att kommunicerar med de flesta typer av maskiner. Vi skulle kunna kalla det ett plugg and play -system.

Tillval: DETAB Visionsystem, Större magasin, Palltipp och ev. Robot om sådan önskan till system

Modeller