DETAB ECOMAT

 • Svenska
 • English
DG Flex Feeder

Dyna Glide Flex Feeder 601 tillsammans med ECOVISION 5000

DG Flex Feeder är en flexibel vibratormatare med automatisk produktkontroll som ger tyst och skonsam hantering. DG Flex Feeder är en vidareutveckling av tekniken Dyna Glide med optisk avläsning av produkten med ECOVISION 5000 som är ett operatörsvänligt system med en enkel Teach-in funktion. Med DG Flex Feeder ges en hög produktionskapacitet med felfrihet. DG-systemet passar både större och mindre industrier och är en relativt låg investering.

DG Flex Feeder

DG Flex Feeder 603

Systemet består av två väsentliga delar.

DG Flex Feeder är en vibratormatare för en tyst och skonsam hantering av detaljer. Matning sker med vibrationer som mycket effektivt separerar och transporterar detaljer till nästa steg i processen.

Visionsystemet ECOVISION 5000 är ett system för inbyggd kvalitetskontroll som räknar, orienterar och sorterar komponenter i alla tänkbara former. Det integrerade buffertmagasinet används för kontinuerlig tillförsel av detaljer. Vid större serier kan DETAB Pall/Lådtömmare integreras för att ge en total kontroll av detaljflödet. Hela systemet kan snabbt ställas om för en ny produkt med endast några få handgrepp.

DG Flex Feeder Stor detalj

För stora och små detaljer

Samma matare används för små och stora detaljer. DG Flex Feeder och ECOVISION 5000 ger ett flexibelt och produktoberoende system, som hanterar detaljer inom området 1 - 200 mm. När detaljerna hamnat på vibratorbordet sker en automatisk justering av vibrationsstyrkan beroende på detaljens vikt. Detaljerna matas vidare till ett utmatningsband. Justering är gjord utifrån detaljens storlek och på så sätt kommer detaljerna en och en att passera förbi visionsystemet för kontroll och räkning. Flexibiliteten hos DG Flex Feeder gör att såväl stora som små detaljer hanteras av systemet. Genom en snabb omställning kan systemet anpassas till en ny detalj.

DG Flex Feeder

DG Flex Feeder vid packning

Vid packning av detaljer kan DG Flex Feeder monteras mot de flesta typer av förpackningsmaskiner. Systemet säkerställer doseringen av rätt antal i påse eller kartong med hjälp av ECOVISION 5000. Systemet kan hantera många olika typer och storlekar av detaljer. Packning sker genom att detaljerna fylls i magasinet och doseras ut på vibratorbordet som orienterar dessa för transport förbi ECOVISION 5000 för kontroll och räkning. Alla detaljer som blivit godkända och räknade från DG Flex Feeder fylls i påse eller kartong.

DG Flex Feeder

Sampackning av produkter

Om samma förpackningspåse ska innehålla flera olika typer av detaljer, sätts flera DG Flex Feeder samman till ett större system med hjälp av ett mellanlagringsband. När flera matare körs samtidigt samlas olika typer av detaljer på mellanlagringsbandet. De kan sedan packas i samma påse. DG Flex Feeder skapar ett flexibelt och produktoberoende system vilket gör att ett stort antal kombinationer kan användas för påse eller kartong. För ett sådant DG-system används ett överordnat datasystem med en databas och ett användargränssnitt som gör det möjligt att kombinera detaljer.

DG Flex Feeder

DG Flex Feeder till robot

DG Flex Feeder kan även användas för frammatning av detaljer till en robot eller pick and place system. Detta sker genom att detaljerna matas till ett fixerat läge där robot/pick and place enheten kan plocka detaljen. En stor fördel med DG Flex Feeder är att den kan mata fram upp till 200 detaljer per minut. De placeras sedan i kö för hämtning, vilket medför ett kontinuerligt flöde i produktionsprocessen. Genom att DG Flex Feeder hanterar en så stor flora av detaljer i samma system kan det användas mot olika robotapplikationer. Systemet kan integreras med en pall/lådtipp för att synas helt automatiskt.

DG Flex Feeder

Till och från bearbetning

Vid matning till centerlessmaskiner kan DG Flex Feeder placera alla detaljer åt samma håll. Matningen till bearbetningen ger en kontinuerlig drift, det finns alltid en detalj som kan matas vidare. Fördelen med DG Flex Feeder är att detaljerna matas tyst, skonsamt och korrekt orienterade till olika bearbetningsmaskiner. För kontinuerlig tillförsel av detaljer och total kontroll av flödet kan DETAB Pall/Lådtömmare integreras med systemet.

DG Flex Feeder för ekonomisk och skonsam hantering

Fördelar:

 • Skonsam hantering
 • Flexibel (Används till olika typer av detaljer)
 • Tyst
 • Enkel och snabb omställning
 • Låg investering

Användningsområden:

 • Matning för packning
 • Produktkontroll antal, form och storlek
 • Robothämtläge orientering och sortering
 • Matning till/från bearbetningsmaskin

Teknisk specifikation DG Flex Feeder

Matningstakt:

Upp till ca 500 detaljer per minut.

Storlekar:

Samma system kan hantera detaljer 1 mm upp till ca 200 mm långa detaljer hanteras.

Snabb omställning:

Sker programstyrt samt via mekaniska linjaler som ställs in beroende på detaljernas storlek.

Tillval:

 1. Pall/lådtömmare för hantering av större mängder av produkter
 2. Packmaskin för påse eller kartong
 3. PC-system för databasbaserad recepthantering
 4. Mellanlagringsband för hantering av ett stort antal samverkande matare
 5. Köbana fram till fixt läge och pick-and-place enhet
 6. Köbana med ev. buffertbord fram till bearbetningsmaskin
 7. Extra visionsystem för avancerad kvalitetskontroll