en | sv

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Denna integritetspolicy (“vi,” ”vår”, eller ”oss”) beskriver hur DETABECOMAT Automation Aktiebolag samlar in, använder och delar personlig information när du besöker vår webbplats [www.detabecomat.se] (”Webbplatsen”). Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant innan du använder Webbplatsen eller lämnar någon personlig information. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till de beskrivna praxis i denna integritetspolicy.

Information vi samlar in

Personlig information du tillhandahåller: När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in ditt namn, e-postadress, telefonnummer och meddelandet du tillhandahåller. Vi använder denna information enbart för att svara på din förfrågan.

Automatiskt insamlad information: Vi använder Google Analytics för att automatiskt samla in viss information om ditt besök. Denna information kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbadresser, visade sidor och datum/tider när du besökte Webbplatsen. Denna information används för att analysera trender, administrera Webbplatsen och spåra användarrörelser i syfte att förbättra våra tjänster.

Hur vi använder din information

Vi använder den personliga information som samlats in via vårt kontaktformulär för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla information och förbättra våra tjänster. Den automatiskt insamlade informationen, inklusive genom Google Analytics, används för att analysera användarbeteende, förbättra Webbplatsens innehåll och förbättra användarupplevelsen. 

DETABECOMAT Automation Aktiebolag (org. nr: 556080-9849) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in.

Kakor och spårningsteknik

När du kommer in på Webbplatsen kommer du att mötas av en popup som ger dig möjlighet att kontrollera användningen av kakor och spårningsteknik. Du kan välja att acceptera eller neka dessa tekniker. Observera att att neka vissa kakor kan påverka funktionaliteten för specifika funktioner på Webbplatsen.

Delning av din information

Vi säljer, byter eller hyr inte ut din personliga information till tredje part. Vi kan dela din personliga information med betrodda tredjeparts tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva Webbplatsen eller tillhandahålla tjänster till dig. Dessa tredje parter är kontraktsenligt förpliktigade att hålla din information konfidentiell och använda den endast för de ändamål vi specificerar.

Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Observera dock att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är helt säker.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera din personliga information. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@detabecomat.se

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av din personliga information baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla det samtycket när som helst genom att kontakta oss på info@detabecomat.se

Rättigheter för registrerade personer

Du har rätt att begära tillgång till din personliga information, rättelse av felaktiga data, radering av data, begränsning av behandling, dataöverförbarhet och rätt att invända mot behandling. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@detabecomat.se

Datatransfer

En del av den personliga information vi samlar in kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Genom att lämna din personliga information samtycker du till denna överföring. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. 

Klagomål

Om du anser att vi inte behandlar din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy eller gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten

Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda för individer under 16 års ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att vi har samlat in information från ditt barn, vänligen kontakta oss på info@detabecomat.se för att begära borttagande av den informationen.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. 

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@detabecomat.se.