• Svenska
  • English
DG Flex Feeder 603

DG Flex Feeder 603

Artikelnummer: DGF 603-1

DG Flex Feeder 601 är ett komplett system för matning, räkning, kontroll, och sortering av komponenter. Matarsystemet inkluderar ett visionsystem (ecovisionen), matarbord, och magasin. Systemets interface kommunicerar med de flesta maskintyper via plugg and play anslutning.

Systemet har ett elektriskt interface för att kommunicera med de flesta typer av maskiner. Vi skulle kunna kalla det ett ”plugg and play” -system.

Tillval: DETAB Visionsystem, Större magasin, Påsmaskin, Palltipp och ev. Robot om sådan önskan till system

Läs er