DETAB ECOMAT

 • Svenska
 • English
DG robot Feeder

Dyna Glide Robot Feeder 504-B

DG Robot Feeder är en flexibel platseffektiv enhet för tyst och skonsam hantering av detaljer. Systemet erbjud i två storlekar DG Robot Feeder 505 (se bild ovan) och DG Robot Feeder 501 en för små detaljer. Dessa hanterar komponenter i olika storlekar. Levereras som ett komplett system med eller utan robot. Systemet kan kompletteras med vårt visionsystem DETAB Robot Guiding för guidning av roboten

DG Robot Feeder

DG Robot Feeder

DG Robot Feeder ger flexibilitet vid matning av detaljer till olika typer av robotsystem. Maskinen hanterar korta och långa serier tyst och skonsamt.
Matning sker med vibrationer som mycket effektivt separerar, transporterar och positionerar detaljer för registrering av en visionkamera. Separerade detaljer plockas av roboten.
Lämplig för hantering av många olika material, t.ex. gjutgods, plast, plåt, gummi, trä m.m. DG Robot Feeder är en lönsam, enkel och flexibel lösning som kan utnyttjas till många olika produkter.

DG Robot Feeder Stor detalj

Passar de flesta detaljer

DG Robot Feeder är ett modulsystem som kan hantera de flesta typer av detaljer och applikationer. Maskinen kan utrustas med band eller vibratorer i plockzonen.
Detaljer som inte behöver vändas eller kan rulla plockas effektivast från en vibratormatta. Detta ger en extremt skonsam hantering utan nivåskillnader i matningen. Till övriga typer av detaljer används ofta band.
Före plockning krävs ett visionsystem för identifiering och positionering/orientering av detaljer. Robot Feeder kombinerat med DETAB Robot Guiding visionsystem och en robot ger ett bra funktionellt och kostnadseffektiv system.

DG Robot Feeder

Automatisk plockning av blandade detaljer

Blandat gods hanteras automatiskt med DG Robot Feeder och DETAB Robot Guiding visionsystem. Detaljernas exakta position för plockning registreras av systemet som är väl utprovat, har korta cykeltider och är enkelt att hantera.
Visionsystemet överför information om position och rotation av varje avsynat objekt till robotens styrsystem för exakt plockning. För att öka kapaciteten kan flera kameror användas samtidigt.

DG Robot Feeder

DG Robot Feeder 501

Maskinen är speciellt avsedd för skonsam hantering av mycket små detaljer. Den klarar också att separera de flesta ämnen. Systemets flexibilitet gör det kostnads-effektivt även vid korta serier.
DG Robot Feeder är en lönsam investering med kort ”pay-off-tid”. Inbyggd kvalitetskontroll ger färre reklamationer samtidigt som utrustningen är produktoberoende och har korta cykeltider.

DG Robot Feeder

Flera system kan samtidigt serva en robot

DETAB Robot Guiding är utvecklat för multitasking, vilket möjliggör guidning från upp till 12 matare sam-tidigt.
Detaljernas form saknar betydelse. Vibratorerna kan
t.ex. separera tunna brickor eller detaljer som lätt hakar i varandra.

DG Robot Feeder

System 504 med seende robot för hantering av osorterade produkter

Ett flexibelt och produktoberoende system som passar för både korta och långa serier av större och mindre detaljermed.
Systemet kan kompletteras med en robot, palltipp och ett visionsystem för kvalitetskontroll.
Pålitligt kvalitetssystem som direkt levererar avsynade produkter klara för vidare hantering och/eller packning.

 

 

DG Robot Feeder för lönsammare och effektivare hantering av detaljer

Fördelar:

 • Skonsam hantering
 • Flexibel (Används till olika typer av detaljer)
 • Tyst
 • Enkel och snabb omställning
 • Låg investering

Användningsområden:

 • Maskinbetjäning
 • Monteringssystem
 • Inmatning till bearbetningsmaskiner
 • Packning av produkter

 

 

 

DG Robot Feeder - Teknisk specifikation

Matningstakt:

Upp till ca 200 detaljer per minut (detaljberoende)

Detaljstorlek:

Systemet hanterar mycket tunna detaljer, från 0.1 mm upp till ca: 300 mm.

Tillval och optioner:

 • Visionsystem
 • Robot
 • Låd- eller palltipp för hantering av större mängder
 • av produkter.