en | sv

Om oss

På vårt företag tror vi på innovationskraften för att förändra industrier och förbättra vår omvärld.  Som en ledande tillverkare av flexibla och tysta vibrationsmatare,  med sorterings- och orienteringssystem, är vi angelägna om att standardisera och kombinera den bästa vibrations- och visionteknologin. Detta för att skapa lösningar som genererar en verklig inverkan. Genom att standardisera vårt arbetssätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar till marknaden samtidigt som vi förbättrar automatiseringen och minskar beroendet av manuellt arbete. Vårt mål är att ge branscher möjlighet att arbeta mer effektivt, frigöra resurser och låta företag fokusera på det de är bäst på.

Vi inspireras av den positiva inverkan våra produkter kan ha på företag och världen, och vi drivs av en passion att förbättra. Kanske är svaret inte alltid en ny maskin, kanske är din bästa investering att renovera din gamla Detab Ecomat-maskin. Vi är mycket stolta över att erbjuda båda alternativen. Följ med oss ​​på denna resa när vi formar industrins framtid och skapar en bättre värld för alla.

Johanna Larsson, CEO

DETAB modulsystem

Våra standardiserade maskiner bygger på det modulära DETAB-systemet, vilket tillåter ett brett utbud av kombinationer och lösningar. Med våra pålitliga och flexibla system är vi ett specialistföretag inom flexibel och tyst högkvalitativ vibrationsteknik för materialhantering. Genom att kombinera våra olika system har vi tagit fram en range av standard produkter för att tillmötesgå de behov vi har sett hos våra kunder. ​

Automatisering

Alla våra matare är baserade på det patenterade Dyna Glide-systemet, ett tyst och flexibelt automationssystem för produktkontroll. ​ Vårt kompletta produktutbud täcker hela försörjningskedjan, från hantering av bulk i pallar/lådor till orienterad produkt. ​ I vårt produktutbud hittar du utöver våra standarmatare även buffertmagasin och palltippar. ​ Systemen är designade för enkel integrering mot förpackningsmaskiner, robotar eller bearbetningsmaskiner.

Miljöpolicy

DETAB Vision följer gällande miljölagstiftning och alla tillämpliga regler och krav. Dessutom arbetar vi med ständiga förbättringar av vår miljöpolicy för att kunna minska eventuell extern miljöpåverkan från vår verksamhet. Vårt företag strävar efter att minimera sina avfallsvolymer utifrån våra produktionsförhållanden och miljökrav, samt uppfylla nödvändiga villkor för primär källsortering och återvinning av eventuellt avfall och restprodukter så långt det är möjligt. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom att samarbeta med utvalda partners som också syftar till att skydda miljön.